-ΑΝΩΤΕΡΗ - Α΄ ΟΜΙΛΟΣ 2017-18
Print
1η Αγων 09-09-2017 17:00 -ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 3 : 0 -ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  09-09-2017 17:00 -ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 6 : 2 -ΒΑΛΤΕΡΟ
  10-09-2017 17:00 -ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 3 : 1 -ΧΑΡΟΠΟ
  10-09-2017 17:00 -ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 9 : 0 -ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  10-09-2017 17:00 -ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 1 : 2 -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  10-09-2017 17:00 -ΚΕΡΚΙΝΗ 1 : 0 -ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  10-09-2017 17:00 -ΧΡΙΣΤΟΣ 4 : 0 -ΔΑΣΟΧΩΡΙ

2η Αγων 16-09-2017 17:00 -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 0 : 1 -ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  16-09-2017 17:00 -ΧΑΡΟΠΟ 2 : 1 -ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  17-09-2017 17:00 -ΑΓΚΙΣΤΡΟ 1 : 2 -ΚΕΡΚΙΝΗ
  17-09-2017 17:00 -ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 0 : 3 -ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  17-09-2017 17:00 -ΧΡΙΣΤΟΣ 0 : 1 -ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  17-09-2017 17:00 -ΠΡΟΒΑΤΑΣ 6 : 0 -ΒΑΛΤΕΡΟ
  17-09-2017 17:00 -ΔΑΣΟΧΩΡΙ 0 : 6 -ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

3η Αγων, 23-09-2017 17:00 -ΒΑΛΤΕΡΟ 0 : 1 -ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  23-09-2017 17:00 -ΠΡΟΒΑΤΑΣ 3 : 0 -ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  23-09-2017 17:00 -ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 6 : 1 -ΧΡΙΣΤΟΣ
  24-09-2017 17:00 -ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 1 : 0 -ΧΑΡΟΠΟ
  24-09-2017 17:00 -ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 2 : 2 -ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  24-09-2017 17:00 -ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 3 : 1 -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  24-09-2017 17:00 -ΚΕΡΚΙΝΗ 4 : 0 -ΔΑΣΟΧΩΡΙ

4η Αγων 30-09-2017 17:00 -ΧΑΡΟΠΟ 2 : 0 -ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  30-09-2017 17:00 -ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 0 : 0 -ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  30-09-2017 17:00 -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 0 : 5 -ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  01-10-2017 16:00 -ΑΓΚΙΣΤΡΟ 4 : 1 -ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  01-10-2017 16:00 -ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 0 : 4 -ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  01-10-2017 16:00 -ΧΡΙΣΤΟΣ 1 : 2 -ΚΕΡΚΙΝΗ
  01-10-2017 16:00 -ΔΑΣΟΧΩΡΙ 4 : 6 -ΒΑΛΤΕΡΟ

5η Αγων. 07-10-2017 16:00 -ΒΑΛΤΕΡΟ 1 : 6 -ΧΡΙΣΤΟΣ
  08-10-2017 15:00 -ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 1 : 3 -ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  08-10-2017 16:00 -ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 1 : 1 -ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  08-10-2017 16:00 -ΠΡΟΒΑΤΑΣ 5 : 0 -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  08-10-2017 16:00 -ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 2 : 0 -ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  08-10-2017 16:00 -ΚΕΡΚΙΝΗ 1 : 2 -ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  08-10-2017 16:00 -ΑΓΚΙΣΤΡΟ 1 : 1 -ΧΑΡΟΠΟ

6η Αγων. 14-10-2017 16:00 -ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 3 : 0 -ΒΑΛΤΕΡΟ
  14-10-2017 16:00 -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 4 : 1 -ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  15-10-2017 16:00 -ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 0 : 3 -ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  15-10-2017 16:00 -ΧΡΙΣΤΟΣ 0 : 1 -ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  15-10-2017 16:00 -ΚΕΡΚΙΝΗ 0 : 1 -ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  15-10-2017 16:00 -ΔΑΣΟΧΩΡΙ 0 : 5 -ΧΑΡΟΠΟ
  15-10-2017 16:00 -ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 3 : 0 -ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

7η Αγων. 21-10-2017 16:00 -ΒΑΛΤΕΡΟ 2 : 6 -ΚΕΡΚΙΝΗ
  22-10-2017 16:00 -ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 1 : 4 -ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  22-10-2017 16:00 -ΧΑΡΟΠΟ 2 : 1 -ΧΡΙΣΤΟΣ
  22-10-2017 16:00 -ΠΡΟΒΑΤΑΣ 1 : 0 -ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  22-10-2017 16:00 -ΔΑΣΟΧΩΡΙ 2 : 1 -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  22-10-2017 16:00 -ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 0 : 1 -ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  22-10-2017 16:00 -ΑΓΚΙΣΤΡΟ 2 : 2 -ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ

8η Αγων 28-10-2017 16:00 -ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 0 : 2 -ΧΑΡΟΠΟ
  28-10-2017 16:00 -ΒΑΛΤΕΡΟ 1 : 5 -ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  29-10-2017 15:00 -ΧΡΙΣΤΟΣ 1 : 1 -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  29-10-2017 15:00 -ΚΕΡΚΙΝΗ 3 : 0 -ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  29-10-2017 15:00 -ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 1 : 1 -ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  29-10-2017 15:00 -ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 4 : 0 -ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  29-10-2017 15:30 -ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 3 : 0 -ΠΡΟΒΑΤΑΣ

9η Αγων 04-11-2017 15:00 -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1 : 3 -ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  05-11-2017 15:00 -ΑΓΚΙΣΤΡΟ 1 : 2 -ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  05-11-2017 15:00 -ΧΑΡΟΠΟ 2 : 0 -ΚΕΡΚΙΝΗ
  05-11-2017 15:00 -ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 2 : 1 -ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  05-11-2017 15:00 -ΔΑΣΟΧΩΡΙ 1 : 4 -ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  05-11-2017 15:00 -ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 4 : 2 -ΒΑΛΤΕΡΟ
  05-11-2017 15:00 -ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 4 : 2 -ΧΡΙΣΤΟΣ

10η Αγων. 11-11-2017 15:00 -ΒΑΛΤΕΡΟ 1 : 8 -ΧΑΡΟΠΟ
  11-11-2017 15:00 -ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 4 : 0 -ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  12-11-2017 15:00 -ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 2 : 2 -ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  12-11-2017 15:00 -ΚΕΡΚΙΝΗ 5 : 0 -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  12-11-2017 15:00 -ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 1 : 1 -ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  12-11-2017 15:00 -ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 1 : 1 -ΧΡΙΣΤΟΣ
  12-11-2017 15:00 -ΠΡΟΒΑΤΑΣ 0 : 1 -ΑΓΚΙΣΤΡΟ

11η αγων 18-11-2017 15:00 -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 7 : 2 -ΒΑΛΤΕΡΟ
  18-11-2017 15:00 -ΧΑΡΟΠΟ 4 : 0 -ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  19-11-2017 15:00 -ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 4 : 1 -ΚΕΡΚΙΝΗ
  19-11-2017 15:00 -ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 4 : 2 -ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  19-11-2017 15:00 -ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 0 : 1 -ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  19-11-2017 15:00 -ΔΑΣΟΧΩΡΙ 1 : 1 -ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  19-11-2017 15:00 -ΧΡΙΣΤΟΣ 0 : 1 -ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

12η αγων 25-11-2017 15:00 -ΑΓΚΙΣΤΡΟ 4 : 1 -ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  25-11-2017 15:00 -ΧΑΡΟΠΟ 2 : 2 -ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  25-11-2017 15:00 -ΒΑΛΤΕΡΟ 2 : 5 -ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  26-11-2017 15:00 -ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 0 : 0 -ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  26-11-2017 15:00 -ΚΕΡΚΙΝΗ 1 : 1 -ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  26-11-2017 15:00 -ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 0 : 1 -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  26-11-2017 15:00 -ΠΡΟΒΑΤΑΣ 3 : 0 -ΧΡΙΣΤΟΣ

13η αγων 02-12-2017 15:00 -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1 : 1 -ΧΑΡΟΠΟ
  02-12-2017 15:00 -ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 0 : 2 -ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  03-12-2017 15:00 -ΧΡΙΣΤΟΣ 3 : 1 -ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  03-12-2017 15:00 -ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 6 : 1 -ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  03-12-2017 15:00 -ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 10 : 0 -ΒΑΛΤΕΡΟ
  03-12-2017 15:00 -ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 2 : 3 -ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  03-12-2017 15:00 -ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 2 : 0 -ΚΕΡΚΙΝΗ

14η αγων 09-12-2017 15:00 -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 0 : 4 -ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  09-12-2017 15:00 -ΧΑΡΟΠΟ 0 : 2 -ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  09-12-2017 15:00 -ΒΑΛΤΕΡΟ 0 : 6 -ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  10-12-2017 15:00 -ΑΓΚΙΣΤΡΟ 0 : 2 -ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  10-12-2017 15:00 -ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 1 : 5 -ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  10-12-2017 15:00 -ΠΡΟΒΑΤΑΣ 2 : 1 -ΚΕΡΚΙΝΗ
  10-12-2017 15:00 -ΔΑΣΟΧΩΡΙ 1 : 1 -ΧΡΙΣΤΟΣ

15η αγων 16-12-2017 15:00 -ΒΑΛΤΕΡΟ 1 : 4 -ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  16-12-2017 15:00 -ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 2 : 1 -ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  17-12-2017 15:00 -ΚΕΡΚΙΝΗ 1 : 0 -ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  17-12-2017 15:00 -ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 0 : 1 -ΧΡΙΣΤΟΣ
  17-12-2017 15:00 -ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 5 : 0 -ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  17-12-2017 15:00 -ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 6 : 0 -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  17-12-2017 15:00 -ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 2 : 2 -ΧΑΡΟΠΟ

16η αγων 07-01-2018 15:00 -ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 3 : 0 -ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  07-01-2018 15:00 -ΧΡΙΣΤΟΣ 0 : 3 -ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  07-01-2018 15:00 -ΔΑΣΟΧΩΡΙ 0 : 2 -ΚΕΡΚΙΝΗ
  07-01-2018 15:00 -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1 : 4 -ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  07-01-2018 15:00 -ΑΓΚΙΣΤΡΟ 7 : 1 -ΒΑΛΤΕΡΟ
  07-01-2018 15:00 -ΧΑΡΟΠΟ 1 : 2 -ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  07-01-2018 15:00 -ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 0 : 3 -ΠΡΟΒΑΤΑΣ

17η αγων 13-01-2018 15:00 -ΒΑΛΤΕΡΟ 0 : 6 -ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  14-01-2018 15:00 -ΚΕΡΚΙΝΗ 2 : 1 -ΧΡΙΣΤΟΣ
  14-01-2018 15:00 -ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 4 : 0 -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  14-01-2018 15:00 -ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 1 : 4 -ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  14-01-2018 15:00 -ΠΡΟΒΑΤΑΣ 3 : 0 -ΧΑΡΟΠΟ
  14-01-2018 15:00 -ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 0 : 3 -ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  14-01-2018 15:00 -ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 3 : 1 -ΑΓΚΙΣΤΡΟ

18η αγων 27-01-2018 15:00 -ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 3 : 1 -ΚΕΡΚΙΝΗ
  27-01-2018 15:00 -ΧΑΡΟΠΟ 4 : 3 -ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  28-01-2018 15:00 -ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 2 : 1 -ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  28-01-2018 15:00 -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 2 : 1 -ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  28-01-2018 15:00 -ΧΡΙΣΤΟΣ 5 : 0 -ΒΑΛΤΕΡΟ
  28-01-2018 15:00 -ΔΑΣΟΧΩΡΙ 5 : 2 -ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  28-01-2018 15:00 -ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 3 : 0 -ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ

19η αγων 03-02-2018 15:30 -ΧΑΡΟΠΟ 3 : 1 -ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  03-02-2018 15:30 -ΒΑΛΤΕΡΟ 1 : 9 -ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  04-02-2018 15:30 -ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 0 : 2 -ΧΡΙΣΤΟΣ
  04-02-2018 15:30 -ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 0 : 1 -ΚΕΡΚΙΝΗ
  04-02-2018 15:30 -ΑΓΚΙΣΤΡΟ 2 : 1 -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  04-02-2018 15:30 -ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 1 : 2 -ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  04-02-2018 15:30 -ΠΡΟΒΑΤΑΣ 0 : 2 -ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ

20η αγων. 11-02-2018 15:30 -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 3 : 1 -ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  11-02-2018 15:30 -ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 0 : 1 -ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  11-02-2018 15:30 -ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 6 : 0 -ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  11-02-2018 15:30 -ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 1 : 1 -ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  11-02-2018 15:30 -ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 5 : 0 -ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  11-02-2018 15:30 -ΚΕΡΚΙΝΗ 8 : 0 -ΒΑΛΤΕΡΟ
  11-02-2018 15:30 -ΧΡΙΣΤΟΣ 1 : 3 -ΧΑΡΟΠΟ

21η αγων. 24-02-2018 15:00 -ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 4 : 0 -ΒΑΛΤΕΡΟ
  24-02-2018 15:30 -ΧΑΡΟΠΟ 0 : 1 -ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  25-02-2018 14:30 -ΔΑΣΟΧΩΡΙ 0 : 4 -ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  25-02-2018 15:30 -ΑΓΚΙΣΤΡΟ 2 : 5 -ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  25-02-2018 15:30 -ΠΡΟΒΑΤΑΣ 3 : 0 -ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  25-02-2018 15:30 -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 3 : 1 -ΧΡΙΣΤΟΣ
  25-02-2018 15:30 -ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 1 : 3 -ΚΕΡΚΙΝΗ

22η αγων 03-03-2018 16:00 -ΒΑΛΤΕΡΟ 1 : 3 -ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  04-03-2018 16:00 -ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 3 : 0 -ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  04-03-2018 16:00 -ΠΡΟΒΑΤΑΣ 3 : 1 -ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  04-03-2018 16:00 -ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 3 : 1 -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  04-03-2018 16:00 -ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 6 : 0 -ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  04-03-2018 16:00 -ΧΡΙΣΤΟΣ 2 : 1 -ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  04-03-2018 16:00 -ΚΕΡΚΙΝΗ 4 : 0 -ΧΑΡΟΠΟ

23η αγων 10-03-2018 16:00 -ΧΑΡΟΠΟ 8 : 0 -ΒΑΛΤΕΡΟ
  11-03-2018 16:00 -ΑΓΚΙΣΤΡΟ 0 : 2 -ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  11-03-2018 16:00 -ΧΡΙΣΤΟΣ 0 : 4 -ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  11-03-2018 16:00 -ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 1 : 1 -ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  11-03-2018 16:00 -ΔΑΣΟΧΩΡΙ 2 : 5 -ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  11-03-2018 16:00 -ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 3 : 4 -ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  11-03-2018 16:00 -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1 : 0 -ΚΕΡΚΙΝΗ

24η αγων 17-03-2018 16:00 -ΒΑΛΤΕΡΟ 2 : 5 -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  18-03-2018 16:00 -ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 0 : 2 -ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  18-03-2018 16:00 -ΠΡΟΒΑΤΑΣ 3 : 1 -ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  18-03-2018 16:00 -ΑΓΚΙΣΤΡΟ 1 : 0 -ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  18-03-2018 16:00 -ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 4 : 1 -ΧΡΙΣΤΟΣ
  18-03-2018 16:00 -ΚΕΡΚΙΝΗ 2 : 1 -ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  18-03-2018 16:00 -ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 5 : 2 -ΧΑΡΟΠΟ

25η αγων 01-04-2018 16:30 -ΧΡΙΣΤΟΣ 1 : 3 -ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  01-04-2018 16:30 -ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 1 : 1 -ΧΑΡΟΠΟ
  01-04-2018 16:30 -ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 8 : 0 -ΒΑΛΤΕΡΟ
  01-04-2018 16:30 -ΔΑΣΟΧΩΡΙ 10 : 7 -ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  01-04-2018 16:30 -ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 1 : 1 -ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  01-04-2018 16:30 -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 7 : 0 -ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  01-04-2018 16:30 -ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 2 : 0 -ΚΕΡΚΙΝΗ

26η αγων 15-04-2018 17:00 -ΔΑΣΟΧΩΡΙ 2 : 3 -ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  15-04-2018 17:00 -ΠΡΟΒΑΤΑΣ 2 : 0 -ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  15-04-2018 17:00 -ΧΑΡΟΠΟ 1 : 2 -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  15-04-2018 17:00 -ΒΑΛΤΕΡΟ 2 : 4 -ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  15-04-2018 17:00 -ΑΓΚΙΣΤΡΟ 2 : 2 -ΧΡΙΣΤΟΣ
  15-04-2018 17:00 -ΚΕΡΚΙΝΗ 2 : 1 -ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  15-04-2018 17:00 -ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 1 : 10 -ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ

Prev Next
ΒΑΦΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΣΗΜΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΤΗΛ.: 23210 36238 - Κιν: 6978 330 547
ΟΠΤΙΚΑ - ΗΛΙΑΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ - Λ. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ 18, ΣΕΡΡΕΣ - ΤΗΛ: 23210 23124 - 6936 903 511
…γιατί πίσω από κάθε πετυχημένη ιστορία κρύβεται ένας Σερραίος!
KENNEDY - GASTRO & COFFEE BAR - SERRES
BP Μανάφης στις Σέρρες: Δημιούργησε σαν πραγματικός MasterChef!
Μαθητοδρόμιο και…πέτυχες!!!
ΒΛΑΧΟΣ Δ. ΣΩΤΗΡΗΣ - ΧΡΩΜΑΤΑ - Παλαιολόγου 13 & Κιλκίς (γωνία) - Σέρρες - Τηλ. 23210 39431
Σουβλάκι ο Σώτος | Τηλέφωνο :23210 56211
Goal Cafe | To Νούμερο 1 Sports Cafe της πόλης / ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ NOVA
Le@rn it... ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ...
ΦΥΤΩΡΙΑ ΔΕΛΧΑΣ - ΤΗΛ.: 6943667587 - ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ
ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ-ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ-ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ- ΜΕΣΟΡΑΧΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΗΛ.: 2324022873, 2324020110, 6944740126, 6971804152
ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ 1800
VETROP - ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΤΣΗΣ -  ΕΜΠΟΡΙΟ (ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ) - Τηλ.: 23210 80033 - Οδός Σερρών - Θεσσαλονίκης (6o χλμ)
ParisNiko - Τηλ. 23210 24515, 55177 - CU: 6943 445 854, F2G: 6931 303 318, WHATS UP: 6980 018 050
  1. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  2. ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Prev Next
EVOLUTION, ΠΙΠΙΛΙΟΣ Χ.-ΡΑΠΤΗΣ Β. Ο.Ε. - Μεραρχίας 163 - Σέρρες. Τηλ.: 2321115688
SELI ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ - ΤΗΛ: 23210 73223
ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ "ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ" - ΒΑΣΙΛΗΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΩΤΗΣ - ΣΠΕΤΣΩΝ & ΚΟΜΝΗΝΩΝ(γωνία) - ΣΕΡΡΕΣ,Τηλ.: 23210 50003 - 6997151187-6986238104
Auto Club - Λευκώνας Σερρών - Τηλ. 23210 50599, 75895
BP Autogas Serres Manafis... ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ... ΜΕ 9 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ!!!
Family Kitchen - Χειροποίητος Γύρος, Εκλεκτά Ψητά
www.serresgoal.gr - FOTO KLIK - Εθν. Αντίστασης 5 (πλατεία Ελευθερίας) - Σέρρες- Τηλ.: 23210 23131
Συμβουλευτική Λογιστική - Γαβριηλίδης Ιωάννης - Μεραρχίας 13 - Σέρρες - τηλ. 23210 67371 - 6934 910 968
Bet Αρένα - Τηλ. 23210 59586
Welcome Stores ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΣΕΡΡΕΣ

Η "ΦΩΤΟ" ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΡΩΣΙΑ 2018… ΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥΝΤΙΑΛ!!

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

« Ιούλιος 2018 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

ΝΕΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ… ΜΟΝΟΝ 7 ΟΙ ΣΕΡΡΑΙΟΙ... ΠΟΙΟΙ ΚΟΠΗΚΑΝ!!!

Ιουν 22, 2018

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ… ΜΟΝΟΝ 7 ΟΙ ΣΕΡΡΑΙΟΙ... ΠΟΙΟΙ ΚΟΠΗΚΑΝ!!!

Από την κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώθηκαν σήμερα οι πίνακες διαιτη...