ΑΝΩΤΕΡΗ - Α΄ ΟΜΙΛΟΣ 2017-18
Print
1η Αγων 09-09-2017 17:00 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 6 : 2 ΒΑΛΤΕΡΟ
  09-09-2017 17:00 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 3 : 0 ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  10-09-2017 17:00 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 1 : 2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  10-09-2017 17:00 ΚΕΡΚΙΝΗ 1 : 0 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  10-09-2017 17:00 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 9 : 0 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  10-09-2017 17:00 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 3 : 1 ΧΑΡΟΠΟ
  10-09-2017 17:00 ΧΡΙΣΤΟΣ 4 : 0 ΔΑΣΟΧΩΡΙ

2η Αγων 16-09-2017 17:00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 0 : 1 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  16-09-2017 17:00 ΧΑΡΟΠΟ 2 : 1 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  17-09-2017 17:00 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 6 : 0 ΒΑΛΤΕΡΟ
  17-09-2017 17:00 ΧΡΙΣΤΟΣ 0 : 1 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  17-09-2017 17:00 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 0 : 6 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  17-09-2017 17:00 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 1 : 2 ΚΕΡΚΙΝΗ
  17-09-2017 17:00 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 0 : 3 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

3η Αγων, 23-09-2017 17:00 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 6 : 1 ΧΡΙΣΤΟΣ
  23-09-2017 17:00 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 3 : 0 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  23-09-2017 17:00 ΒΑΛΤΕΡΟ 0 : 1 ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  24-09-2017 17:00 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 1 : 0 ΧΑΡΟΠΟ
  24-09-2017 17:00 ΚΕΡΚΙΝΗ 4 : 0 ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  24-09-2017 17:00 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 2 : 2 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  24-09-2017 17:00 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 3 : 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

4η Αγων 30-09-2017 17:00 ΧΑΡΟΠΟ 2 : 0 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  30-09-2017 17:00 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 0 : 0 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  30-09-2017 17:00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 0 : 5 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  01-10-2017 16:00 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 0 : 4 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  01-10-2017 16:00 ΧΡΙΣΤΟΣ 1 : 2 ΚΕΡΚΙΝΗ
  01-10-2017 16:00 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 4 : 6 ΒΑΛΤΕΡΟ
  01-10-2017 16:00 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 4 : 1 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

5η Αγων. 07-10-2017 16:00 ΒΑΛΤΕΡΟ 1 : 6 ΧΡΙΣΤΟΣ
  08-10-2017 15:00 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 1 : 3 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  08-10-2017 16:00 ΚΕΡΚΙΝΗ 1 : 2 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  08-10-2017 16:00 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 1 : 1 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  08-10-2017 16:00 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 5 : 0 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  08-10-2017 16:00 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 2 : 0 ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  08-10-2017 16:00 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 1 : 1 ΧΑΡΟΠΟ

6η Αγων. 14-10-2017 16:00 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 3 : 0 ΒΑΛΤΕΡΟ
  14-10-2017 16:00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 4 : 1 ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  15-10-2017 16:00 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 0 : 5 ΧΑΡΟΠΟ
  15-10-2017 16:00 ΚΕΡΚΙΝΗ 0 : 1 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  15-10-2017 16:00 ΧΡΙΣΤΟΣ 0 : 1 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  15-10-2017 16:00 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 0 : 3 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  15-10-2017 16:00 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 3 : 0 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

7η Αγων. 21-10-2017 16:00 ΒΑΛΤΕΡΟ 2 : 6 ΚΕΡΚΙΝΗ
  22-10-2017 16:00 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 0 : 1 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  22-10-2017 16:00 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 2 : 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  22-10-2017 16:00 ΧΑΡΟΠΟ 2 : 1 ΧΡΙΣΤΟΣ
  22-10-2017 16:00 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 2 : 2 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  22-10-2017 16:00 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 1 : 4 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  22-10-2017 16:00 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 1 : 0 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ

8η Αγων 28-10-2017 16:00 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 0 : 2 ΧΑΡΟΠΟ
  28-10-2017 16:00 ΒΑΛΤΕΡΟ 1 : 5 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  29-10-2017 15:00 ΚΕΡΚΙΝΗ 3 : 0 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  29-10-2017 15:00 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 1 : 1 ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  29-10-2017 15:00 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 4 : 0 ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  29-10-2017 15:00 ΧΡΙΣΤΟΣ 1 : 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  29-10-2017 15:30 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 3 : 0 ΠΡΟΒΑΤΑΣ

9η Αγων 04-11-2017 15:00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1 : 3 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  05-11-2017 15:00 ΧΑΡΟΠΟ 2 : 0 ΚΕΡΚΙΝΗ
  05-11-2017 15:00 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 1 : 4 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  05-11-2017 15:00 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 4 : 2 ΒΑΛΤΕΡΟ
  05-11-2017 15:00 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 4 : 2 ΧΡΙΣΤΟΣ
  05-11-2017 15:00 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 1 : 2 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  05-11-2017 15:00 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 2 : 1 ΠΡΟΒΑΤΑΣ

10η Αγων. 11-11-2017 15:00 ΒΑΛΤΕΡΟ 1 : 8 ΧΑΡΟΠΟ
  11-11-2017 15:00 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 4 : 0 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  12-11-2017 15:00 ΚΕΡΚΙΝΗ 5 : 0 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  12-11-2017 15:00 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 2 : 2 ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  12-11-2017 15:00 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 0 : 1 ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  12-11-2017 15:00 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 1 : 1 ΧΡΙΣΤΟΣ
  12-11-2017 15:00 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 1 : 1 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ

11η αγων 18-11-2017 15:00 ΧΑΡΟΠΟ 4 : 0 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  18-11-2017 15:00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 7 : 2 ΒΑΛΤΕΡΟ
  19-11-2017 15:00 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 4 : 1 ΚΕΡΚΙΝΗ
  19-11-2017 15:00 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 0 : 1 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  19-11-2017 15:00 ΧΡΙΣΤΟΣ 0 : 1 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  19-11-2017 15:00 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 1 : 1 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  19-11-2017 15:00 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 4 : 2 ΑΓΚΙΣΤΡΟ

12η αγων 25-11-2017 15:00 ΧΑΡΟΠΟ 2 : 2 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  25-11-2017 15:00 ΒΑΛΤΕΡΟ 2 : 5 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  25-11-2017 15:00 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 4 : 1 ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  26-11-2017 15:00 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 3 : 0 ΧΡΙΣΤΟΣ
  26-11-2017 15:00 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 0 : 0 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  26-11-2017 15:00 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 0 : 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  26-11-2017 15:00 ΚΕΡΚΙΝΗ 1 : 1 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ

13η αγων 02-12-2017 15:00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1 : 1 ΧΑΡΟΠΟ
  02-12-2017 15:00 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 0 : 2 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  03-12-2017 15:00 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 2 : 0 ΚΕΡΚΙΝΗ
  03-12-2017 15:00 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 10 : 0 ΒΑΛΤΕΡΟ
  03-12-2017 15:00 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 6 : 1 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  03-12-2017 15:00 ΧΡΙΣΤΟΣ 3 : 1 ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  03-12-2017 15:00 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 2 : 3 ΔΑΣΟΧΩΡΙ

14η αγων 09-12-2017 15:00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 0 : 4 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  09-12-2017 15:00 ΧΑΡΟΠΟ 0 : 2 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  09-12-2017 15:00 ΒΑΛΤΕΡΟ 0 : 6 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  10-12-2017 15:00 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 0 : 2 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  10-12-2017 15:00 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 1 : 5 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  10-12-2017 15:00 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 2 : 1 ΚΕΡΚΙΝΗ
  10-12-2017 15:00 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 1 : 1 ΧΡΙΣΤΟΣ

15η αγων 16-12-2017 15:00 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 2 : 1 ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  16-12-2017 15:00 ΒΑΛΤΕΡΟ 1 : 4 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  17-12-2017 15:00 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 5 : 0 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  17-12-2017 15:00 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 6 : 0 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  17-12-2017 15:00 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 0 : 1 ΧΡΙΣΤΟΣ
  17-12-2017 15:00 ΚΕΡΚΙΝΗ 1 : 0 ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  17-12-2017 15:00 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 2 : 2 ΧΑΡΟΠΟ

16η αγων 07-01-2018 15:00 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 0 : 3 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  07-01-2018 15:00 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 7 : 1 ΒΑΛΤΕΡΟ
  07-01-2018 15:00 ΧΑΡΟΠΟ 1 : 2 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  07-01-2018 15:00 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 0 : 2 ΚΕΡΚΙΝΗ
  07-01-2018 15:00 ΧΡΙΣΤΟΣ 0 : 3 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  07-01-2018 15:00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1 : 4 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  07-01-2018 15:00 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 3 : 0 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ

17η αγων 13-01-2018 15:00 ΒΑΛΤΕΡΟ 0 : 6 ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  14-01-2018 15:00 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 1 : 4 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  14-01-2018 15:00 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 0 : 3 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  14-01-2018 15:00 ΚΕΡΚΙΝΗ 2 : 1 ΧΡΙΣΤΟΣ
  14-01-2018 15:00 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 4 : 0 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  14-01-2018 15:00 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 3 : 0 ΧΑΡΟΠΟ
  14-01-2018 15:00 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 3 : 1 ΑΓΚΙΣΤΡΟ

18η αγων 27-01-2018 15:00 ΧΑΡΟΠΟ 4 : 3 ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  27-01-2018 15:00 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 3 : 1 ΚΕΡΚΙΝΗ
  28-01-2018 15:00 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 5 : 2 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  28-01-2018 15:00 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 2 : 1 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  28-01-2018 15:00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 2 : 1 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  28-01-2018 15:00 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 3 : 0 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  28-01-2018 15:00 ΧΡΙΣΤΟΣ 5 : 0 ΒΑΛΤΕΡΟ

19η αγων 03-02-2018 15:30 ΒΑΛΤΕΡΟ 1 : 9 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  03-02-2018 15:30 ΧΑΡΟΠΟ 3 : 1 ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  04-02-2018 15:30 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 2 : 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  04-02-2018 15:30 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 1 : 2 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  04-02-2018 15:30 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 0 : 2 ΧΡΙΣΤΟΣ
  04-02-2018 15:30 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 0 : 1 ΚΕΡΚΙΝΗ
  04-02-2018 15:30 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 0 : 2 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ

20η αγων. 11-02-2018 15:30 ΚΕΡΚΙΝΗ 8 : 0 ΒΑΛΤΕΡΟ
  11-02-2018 15:30 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 5 : 0 ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  11-02-2018 15:30 ΧΡΙΣΤΟΣ 1 : 3 ΧΑΡΟΠΟ
  11-02-2018 15:30 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 3 : 1 ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  11-02-2018 15:30 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 6 : 0 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  11-02-2018 15:30 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 1 : 1 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  11-02-2018 15:30 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 0 : 1 ΠΡΟΒΑΤΑΣ

21η αγων. 24-02-2018 15:00 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 4 : 0 ΒΑΛΤΕΡΟ
  24-02-2018 15:30 ΧΑΡΟΠΟ 0 : 1 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  25-02-2018 14:30 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 0 : 4 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  25-02-2018 15:30 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 3 : 1 ΧΡΙΣΤΟΣ
  25-02-2018 15:30 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 3 : 0 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  25-02-2018 15:30 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 1 : 3 ΚΕΡΚΙΝΗ
  25-02-2018 15:30 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 2 : 5 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ

22η αγων 03-03-2018 16:00 ΒΑΛΤΕΡΟ 1 : 3 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  04-03-2018 16:00 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 6 : 0 ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  04-03-2018 16:00 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 3 : 1 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  04-03-2018 16:00 ΧΡΙΣΤΟΣ 2 : 1 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  04-03-2018 16:00 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 3 : 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  04-03-2018 16:00 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 3 : 0 ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  04-03-2018 16:00 ΚΕΡΚΙΝΗ 4 : 0 ΧΑΡΟΠΟ

23η αγων 10-03-2018 16:00 ΧΑΡΟΠΟ 8 : 0 ΒΑΛΤΕΡΟ
  11-03-2018 16:00 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 2 : 5 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  11-03-2018 16:00 ΧΡΙΣΤΟΣ 0 : 4 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  11-03-2018 16:00 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 0 : 2 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  11-03-2018 16:00 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 1 : 1 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  11-03-2018 16:00 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 3 : 4 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  11-03-2018 16:00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1 : 0 ΚΕΡΚΙΝΗ

24η αγων 17-03-2018 16:00 ΒΑΛΤΕΡΟ 2 : 5 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  18-03-2018 16:00 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 4 : 1 ΧΡΙΣΤΟΣ
  18-03-2018 16:00 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 3 : 1 ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  18-03-2018 16:00 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 5 : 2 ΧΑΡΟΠΟ
  18-03-2018 16:00 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 1 : 0 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  18-03-2018 16:00 ΚΕΡΚΙΝΗ 2 : 1 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  18-03-2018 16:00 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 0 : 2 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ

25η αγων 01-04-2018 16:30 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 10 : 7 ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  01-04-2018 16:30 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 2 : 0 ΚΕΡΚΙΝΗ
  01-04-2018 16:30 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 1 : 1 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  01-04-2018 16:30 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 8 : 0 ΒΑΛΤΕΡΟ
  01-04-2018 16:30 ΧΡΙΣΤΟΣ 1 : 3 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  01-04-2018 16:30 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 7 : 0 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  01-04-2018 16:30 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 1 : 1 ΧΑΡΟΠΟ

26η αγων 15-04-2018 17:00 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 2 : 0 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  15-04-2018 17:00 ΧΑΡΟΠΟ 1 : 2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  15-04-2018 17:00 ΒΑΛΤΕΡΟ 2 : 4 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  15-04-2018 17:00 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 2 : 2 ΧΡΙΣΤΟΣ
  15-04-2018 17:00 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 2 : 3 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  15-04-2018 17:00 ΚΕΡΚΙΝΗ 2 : 1 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  15-04-2018 17:00 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 1 : 10 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
Prev Next
STUDIO FOTO KLIK
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ STUDIO - Τηλ.: 694 806 9001
…γιατί πίσω από κάθε πετυχημένη ιστορία κρύβεται ένας Σερραίος!
ParisNiko - Τηλ. 23210 24515, 55177 - CU: 6943 445 854, F2G: 6931 303 318, WHATS UP: 6980 018 050
ΒΑΦΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΣΗΜΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΤΗΛ.: 23210 36238 - Κιν: 6978 330 547
Σουβλάκι ο Σώτος | Τηλέφωνο :23210 56211
BP ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - AUTO GAS
Goal Cafe | To Νούμερο 1 Sports Cafe της πόλης / ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ NOVA
  1. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  2. ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Prev Next
Συμβουλευτική Λογιστική - Γαβριηλίδης Ιωάννης - Μεραρχίας 13 - Σέρρες - τηλ. 23210 67371 - 6934 910 968
SELI ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ - ΤΗΛ: 23210 73223
BP Πετρέλαιο Θέρμανσης: Μανάφης Κωνσταντίνος, 2o χλμ Σερρών-Θεσσαλονίκης, τηλ: 23210 39358
O2  ARENA sports cafe - Γρ. Ρακιτζή 57, Σέρρες - τηλ.: 23210 65676, Υπεύθυνος: Νίκος Λάππας τηλ.: 6936145444
Auto Club - Λευκώνας Σερρών - Τηλ. 23210 50599, 75895
Family Kitchen - Χειροποίητος Γύρος, Εκλεκτά Ψητά
Welcome Stores ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΣΕΡΡΕΣ
Bet Αρένα - Τηλ. 23210 59586
ΦΥΤΩΡΙΑ ΔΕΛΧΑΣ - ΤΗΛ.: 6943667587 - ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ

Η "ΦΩΤΟ" ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ 2019... ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ...

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

« Ιούλιος 2019 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ΝΕΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ… ΕΝΝΕΑ(9) ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ…

Ιουλ 18, 2019

ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ… ΕΝΝΕΑ(9) ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ…

Ανακοινώθηκαν σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019,  από την κεντρική Επιτρ...